skip to Main Content

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

PROTECCIÓ DE DADES CELLER AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE BELLVEI DEL PENEDÈS, S.C.C.L.

L’empresa garanteix als usuaris de la pàgina web que compleix amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, i que ha establert les mesures de seguretat exigides per les lleis i reglaments destinats a preservar el secret, confidencialitat i integritat en el tractament de les seves dades personals.
Aquestes dades personals seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la protecció de dades de caràcter personal.
La recollida i tractament de les dades personals sol·licitades té com a finalitat l’atenció a l’usuari, tant administrativa com comercial. CELLER AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE BELLVEI DEL PENEDÈS, S.C.C.L es compromet a guardar la màxima reserva, secret i confidencialitat sobre la informació de les dades personals que té a la seva disposició. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en CELLER AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE BELLVEI DEL PENEDES, S.C.C.L. estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexacte o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

 

AVÍS LEGAL LSSI – CE

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l’entitat CELLER AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE BELLVEI DEL PENEDÈS, S.C.C.L l’informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és: CELLER AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE BELLVEI DEL PENEDÈS, S.C.C.L
NIF: F43013408
Domicili social: AV Nostra Sra. Assumpció, 37 – 43719 BELLVEI, TARRAGONA

 

USUARIS

L’accés i / o ús d’aquest portal li atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau, resultin d’obligat compliment.

 

US DEL PORTAL
La pàgina web proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, “els continguts”) a Internet pertanyents a CELLER AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE BELLVEI DEL PENEDÈS, S.C.C.L o als seus llicenciants als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.
En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que CELLER AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE BELLVEI DEL PENEDÈS, S.C.C.L ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per:
(I) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic
(Ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans
(Iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de CELLER AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE BELLVEI DEL PENEDÈS, S.C.C.L, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
(Iv) intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar manipular els seus missatges. CELLER AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE BELLVEI DEL PENEDÈS, S.C.C.L es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, CELLER AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE BELLVEI DEL PENEDÈS, S.C.C.L no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
CELLER AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE BELLVEI DEL PENEDÈS, S.C.C.L serà titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.) …
Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de CELLER AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE BELLVEI DEL PENEDÈS, S.C.C.L L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de CELLER AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE BELLVEI DEL PENEDÈS, S.C.C.L. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de CELLER AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE BELLVEI DEL PENEDÈS, S.C.C.L.

 

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
CELLER AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE BELLVEI DEL PENEDÈS, SCCL no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

 

MODIFICACIONS
CELLER AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE BELLVEI DEL PENEDÈS, SCCL es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

 

ENLLAÇOS

En el cas que a la pàgina web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, CELLER AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE BELLVEI DEL PENEDÈS, S.C.C.L no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas CELLER AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE BELLVEI DEL PENEDÈS, SCCL assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.
Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 

DRET D’EXCLUSIÓ
CELLER AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE BELLVEI DEL PENEDÈS, S.C.C.L es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions Generals d’Ús.

 

GENERALITATS
CELLER AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE BELLVEI DEL PENEDÈS, S.C.C.L perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ
CELLER AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE BELLVEI DEL PENEDÈS, S.C.C.L podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.
La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
La relació entre CELLER AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE BELLVEI DEL PENEDÈS, S.C.C.L i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat anteriorment indicada.

Back To Top